Dezinfekční sprej AIMIL na ruce, 50 ml

229 

Alkoholový hygienický bezoplachový čisticí gel na ruce. Čisticí dezinfekční sprej na ruce, antiseptický. Tento produkt je nepostradatelným společníkem na cestách. Objem: 50 ml

Kategorie:

Popis

Použití:
Naneste 3-4 dávky spreje a důkladně rozetřete, následně nechte zaschnout nejméně po dobu 30 sekund.

Důležité:
Kůže by měla být zcela suchá!

Složení ve 100g roztoku:
Ethanol 44,60g
Isopropyl alcohol 15g
Objem: 4×50 ml
Minimální trvanlivost: dle data uvedeného na obalu

Made in Austria

Varování:
Hořlavá kapalina a výpary. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokud potřebujete lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zroji zapálení. Nekuřte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické centrum/lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte štítek. Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními/regonálními/národními/mezinárodními předpisy.

Vyberte měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro